หน่วยงานในสังกัด

ศูนย์เครื่องมือกลาง

ติดต่อ

ศูนย์เครื่องมือกลาง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 41500
Tel/Fax : (043)754 068 เบอร์โทรศัพท์/ต่อภายใน 1747
Website : webresearch.msu.ac.th/centrallab
e-mail : centrallab.msu@gmail.com

 

ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม

ติดต่อ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม 44150

เบอร์โทรศัพท์ (043)-754314 ภายใน 3046

Website  sic.msu.ac.th

 

ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

ติดต่อ

อาคารกลุ่มงานวิจัยและปฏิบัติงาน ชั้น1 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
Tel/Fax : (043)754 192 ภายใน 1730
Website : https://spmsu.msu.ac.th
e-mail : msuicbiscenter@yahoo.com

 

ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ติดต่อ

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (โครงการฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.นาสีนวล อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
Tel/Fax : ….
Website : https://webresearch.msu.ac.th/FarmMsu/

 

พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ติดต่อ

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
Tel/Fax : 0-4375-4380 ภายใน 1384
Website : https://museum.msu.ac.th