บุคลากร

ผู้บริหาร

ประวัติการศึกษาและการ
ศาสตราจารย์.ดร.อนงค์ฤทธิ์  แข็งแรง
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัฒกรรม
po-252x201
นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

king
พัชรนันท์ ศรีจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 1758
Umi
อรอนงค์  แซ่ตั้ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 1758
 
1ok
มนัสนันท์ หาญณรงค์
นักวิชาการพัสดุ
โทร : 1758
gick
อมรรัตน์  บุญเยี่ยม
นักวิชาการพัสดุ
โทร : 1758
mewwwww
ศาสตรา มาพร
นักวิชาการศึกษา
โทร : 1758
yao
เยาวภา  ศรีอาราม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ธุรการฟาร์ม)
โทร : 1758
 
jame
ศิรวิทย์ ลครมุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ธุรการ)
โทร : 1758

กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย

Pim
ปรมาภรณ์ บุตรมารศรี
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย
นักวิชาการศึกษา
โทร : 1755
Nok
วราภรณ์ ตาลแจ่ม
นักวิชาการศึกษา
โทร : 1755
Balloon
อนัญพร พรหมเมตตา
นักวิชาการศึกษา
โทร : 1755
Nok-1
สุมินทร์ญามาศ ทิพย์วงศา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร : 1755, 1758
52970879_2040490566243326_6069772349643685888_n
นริศรา ปัจฉิม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร : 1755
lin
จริยา  พันกินรี
นักวิชาการศึกษา
โทร : 1755

 

กลุ่มงานส่งเสริมการบริการวิชาการ

Wat
วัชญา อ่อนนางใย
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการบริการวิชาการ
นักวิชาการศึกษา
โทร : 1757
SOM
สถาพร กินณรินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร : 1757
74666242_400909910796795_4908130614021980160_n
พลจันทร์  ยวดทอง
นักวิชาการช่างศิลป์
โทร : 1757

กลุ่มงานส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

Jum
เมษา คำโคกสี
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โทร : 1757
27496421_10210655815006787_1265836783_n
ณัฐกฤตา ศรีสุพรรณ
นักวิชาการช่างศิลป์
โทร : 1757
JOR
ปรีชา ศรีบุญเศษ
นักวิชาการช่างศิลป์
โทร : 1757

กลุ่มงานเผยแพร่สารสนเทศการวิจัยและบริการวิชาการ

Noon
จิรารัตน์ ภูสีฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานเผยแพร่สารสนเทศการวิจัย
และบริการวิชาการ
นักวิชาการศึกษา
โทร : 1754
air
พักตร์วิไล รุ่งวิสัย
นักวิชาการศึกษา
โทร : 1754
1.5Inches
ปัญญาวัฒน์  อาษาภา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร : 1757

ผู้เชี่ยวชาญ

E-1
MR.ADRIAN RODERICK PLANT
ผู้เชี่ยวชาญ
โทร : 1756
Pual-232x300
MR. PAUL ALEXANDER DULFER
ผู้เชี่ยวชาญ
โทร : 1754
Bet365 Visit site get 200 GBP