กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวใน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกดังนี้

ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี คือ ไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  โดยสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบประกาศ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (225.1 KiB, 31 downloads)