ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเรือนสมัยใหม่ พร้อมระบบสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm)

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเรือนสมัยใหม่ พร้อมระบบสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) จำนวน 6 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)