ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช. ปฐมนิเทศ (ลูกไก่) โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นที่ 1 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 โดยมี ศาสตราจารย์อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวน 90 คน ในรูปแบบ Online