ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์ดีเด่น ประจำปี 2560

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการขอประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์ดีเด่นประจำปี 2560 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลวิจัยดีเด่นในวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 สามารถดูรายละเอียดประกาศหลักเกณฑ์ได้ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบประกาศ

ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์ดีเด่น ประจำปี 2560 (613.1 KiB, 30 downloads)

แบบฟอร์มคัดเลือกนักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น-60 (717.5 KiB, 21 downloads)