ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการขอประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลวิจัยดีเด่นในวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 สามารถดูรายละเอียดประกาศหลักเกณฑ์ได้ตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบประกาศ

ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560 (632.2 KiB, 48 downloads)

แบบฟอร์มคัดเลือกผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น-60 (712.5 KiB, 23 downloads)