ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการขอประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลวิจัยดีเด่นในวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 สามารถดูรายละเอียดประกาศหลักเกณฑ์ได้ตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบประกาศ

ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560 (632.2 KiB, 15 downloads)