กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรม 5 ส และร่วมใจปลูกต้นไม้รอบอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ และศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม ได้จัดกิจกรรมร่วมใจปลูกต้นไม้รอบอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม และกิจกรรม 5 . รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.