โครงการพัฒนานักวิจัย ครั้งที่ 3/2565

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดยมีศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก ท่านสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง“การบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม ตามแผนกลยุทธ์ด้าน ววน.  ทั้งนี้เพื่อให้นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม ตามแผนกลยุทธ์ด้าน ววน.  มีผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯจำนวนกว่า  80  คน เข้าร่วมโครงการฯแบบ Onsite ห้องประชุม SC3-302 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และแบบออนไลน์  ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *