นักวิจัย มมส ค้นพบแมลงชนิดใหม่ของโลก “ริ้นมหาสารคาม” Culicoides mahasarakhamense

นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ค้นพบ แมลงชนิดใหม่ของโลก “ริ้นมหาสารคาม” Culicoides mahasarakhamense แมลงในสกุล Culicoides หรือริ้น ในวงศ์ Ceratopogonidae ริ้นสปีชีส์ใหม่นี้ค้นพบครั้งแรก ณ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ค้นพบโดยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะ

ที่มา : http://www.msu.ac.th/msumagaz/smain/readpost.php?mid=278