ทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)
– หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Fast Track) ครั้งที่ 2
– หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนวิจัย ประเภทมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2564

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย-งบประมาณรายได้-ปีงบ-2564-ครั้งที่-2

หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนวิจัย-ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ-Fast-Track-ครั้งที่-2

หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนวิจัย-ประเภทมุ่งเป้า-ประจำปีงบประมาณ-2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มทุน มมส.-fast track 64
แบบฟอร์มทุน มมส.-มุ่งเป้า 64