ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคม ศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๔”

ที่ อว ๐๖๒๓.๙/ว๐๔๕ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคม ศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๔” ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมนกยูง ๑ ๒ โรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล ๒๑ โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
ในการนี้ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการไปราชการจากต้นสังกัดตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ webresearch.msu.ac.th

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab