ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างงาน รายงานตัวและทำสัญญาจ้างงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 2

ดาวน์โหลดรายชื่อ……. [button color=”red” size=”medium” link=”https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1xXwBQjmDO_g2dVwqJl4Ce8wgnxRtngA0″ ]รายชื่อ[/button]