หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ปรับแก้ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยให้ได้มาตรฐานสากล และส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์สู่สาธารณชนได้อย่างแพร่หลาย ทั้งเป็นการกระตุ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจัย และสร้างบรรยากาศในการทำงานวิจัยของบุคลากร
ในการนี้ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านลงนามในประกาศกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab