ประกาศเปิดเผยราคากลาง

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TOR-รั้วคาวบอย
ประกาศประกวดราคาซื้อรั้วคาวบอย
เอกสารประกวดราคา-รั้วคาวบอย

ประกาศเปิดเผยราคากลาง บริการวิชาการ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ2560
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ทุนวิจัยภายใน

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ทุนวิจัยภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ทุนวิจัยภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ทุนวิจัยภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ทุนวิจัยภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558

ประกาศเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาติดตั้งบูธแสดงนิทรรศการ โครงการ Thailand Research Expo 2020
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างทำบูฎนิทรรศการ Thailand Research Expo 2018