ประกาศเปิดเผยราคากลาง/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TOR-โรงเรือนโคพันธุ์บราห์มันฉบับลงนาม
 
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรือนโคพันธุ์บราห์มัน
 
TOR-รั้วคาวบอย
 
ประกาศประกวดราคาซื้อรั้วคาวบอย
 
เอกสารประกวดราคา-รั้วคาวบอย
 

ประกาศเปิดเผยราคากลาง บริการวิชาการ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ2560
 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562
 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563
 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564
 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565
 

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564
 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560
 

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ทุนวิจัยภายใน

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ทุนวิจัยภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ทุนวิจัยภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ทุนวิจัยภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ทุนวิจัยภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558

ประกาศเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาติดตั้งบูธแสดงนิทรรศการ โครงการ Thailand Research Expo 2020
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างทำบูฎนิทรรศการ Thailand Research Expo 2018