ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ 2564 นั้น
ในการนี้ สกสว. ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ประเภท Basic Research Fund เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาว่าสอดคล้องกับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objective and Key Result) รายละเอียดดังเอกสารแนบ โดยให้ท่านดำเนินการทำสัญญารับทุนภายในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563
ผู้ประสานงาน นางสาวปรมาภรณ์ บุตรมารศรี โทรศัพท์ 043 754 416 / 1758

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.36 MB]

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.-บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน.doc……
2.-ใบสำคัญรับเงิน.doc……
3.-สัญญาทุนกองทุน.doc……