โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย​ ครั้งที่​ 1​/2564​ ในประเด็น “ทุนนวัตกรรมเข้าถึงได้… ถ้าเข้าใจประเด็นโจทย์ปัญหา”

เมื่อวันที่​ 6​ เดือนตุลาคม​ พ.ศ.2563​ ณ​ ห้องประชุม​ SC3-302 คณะวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม​
ได้มีการจัดพัฒนาศักยภาพนักวิจัย​ ครั้งที่​ 1​/2563​ ในประเด็น “ทุนนวัตกรรมเข้าถึงได้… ถ้าเข้าใจประเด็นโจทย์ปัญหา”
โดยวิทยากร​ ดร.อำพล​ อาภาธนากร : ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม​ ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม​ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ​ (องค์การมหาชน)​
ทั้งนี้​ ศาสตราจารย์​ ดร.อนงค์ฤทธิ์​ แข็งแรง​: รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน​ วิจัย​ และนวัตกรรม​ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม​
ได้กล่าวต้อนรับท่านวิทยากร​และผู้เข้าร่วมโครงการ​ พร้อมทั้งกล่าวเปิดโครงการ​บรรยาย
โดยประเด็นการบรรยาย “ทุนนวัตกรรมเข้าถึงได้… ถ้าเข้าใจประเด็นโจทย์ปัญหา” มีประเด็นย่อย​ 3​ หัวข้อ​ คือ​
1.​ ธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม​
2.​ การฟื้นฟูผลกระทบจากโควิค-19 และ​
3.​ มิติปัญหาสังคมอุบัติใหม่ในเมือง