ขอเรียนเชิญเร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ” Silk protein hybrid plus anti-oxdant SPF 50 PA+++”

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้องนิทรรศการศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม