งาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 ซึ่ง มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

รับชมบรรยายกาศ…..  รับชมวิดีโอ