ยกเลิกประกาศเชิญชวนการเสนอราคาจ้างเหมาขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร(เขตพื้นที่นาสีนวน)