ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร(เขตพื้นที่นาสีนวน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง