ประมวลภาพกิจกรรม ประชุม​คณะกรรมการ​บริหาร​กอง​ส่งเสริม​การวิจัย​และ​บริการ​วิชาการ​ ครั้ง​ที่​ 6/2563​