พิธีเปิดโครงการ “การยกระดับผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ฯ”

ทั้งนี้สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่…รับชมวิดีโอย้อนหลัง