หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๒)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจหลักด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการกำหนดแนวนโยบายในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยให้เชื่อมโยงพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ได้มีแนวนโยบายในการมุ่งเน้นให้เกิด “ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม” มีการบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับภารกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ดังนั้นเพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมและเกิดการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับชุมชนที่ยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [369.39 KB]