เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ “โครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน” ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนต่อยอดขยายผลงานวิชาการรับใช้สังคม…ดังนั้น กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการจึงขอประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ “โครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน” ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด…[button color=”orange” size=”medium” link=”https://webresearch.msu.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/20200130153150610.pdf” ]ดาว์นโหลด[/button]

แบบฟอร์ม…[button color=”orange” size=”medium” link=”https://webresearch.msu.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/แบบฟอร์ม-เพื่อชุมชน.doc” ]ดาว์นโหลด[/button]