เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2563

เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีนโยบายในการสนับสนุนทุนโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ดังนั้น กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงของประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด…[button color=”orange” size=”medium” link=”https://webresearch.msu.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/20200130153129973.pdf” ]ดาว์นโหลด[/button]

แบบฟอร์ม…[button color=”orange” size=”medium” link=”https://webresearch.msu.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/แบบฟอร์ม-มุ่งเป้า.doc” ]ดาว์นโหลด[/button]