เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2563

เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีนโยบายในการสนับสนุนทุนโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ดังนั้น กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงของประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด…ดาว์นโหลด

แบบฟอร์ม…ดาว์นโหลด