ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสมัครขอรับทุนนักวิจัยแลกเปลี่ยนตามโครงการนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีความสามารถพิเศษโดยทุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2562

1.ประกาศรับสมัครทุนนักวิจัยแลกเปลี่ยนตามโครงการนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ไทย-จีน

ประกาศรับสมัครทุนนักวิจัยแลกเปลี่ยนตามโครงการนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ไทย-จีน (291.2 KiB, 34 downloads)

2.MSU-GXU.01-แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยแลกเปลี่ยนไทย-จีน

MSU-GXU.01-แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยแลกเปลี่ยนไทย-จีน (397.0 KiB, 21 downloads)

3.MSU-GXU.02-แบบฟอร์มเอกสารสรุปงานวิจัยที่จะดำเนินในสาธารณรัฐประชาชนจีน

MSU-GXU.02-แบบฟอร์มเอกสารสรุปงานวิจัยที่จะดำเนินในสาธารณรัฐประชาชนจีน (14.7 KiB, 17 downloads)

4.MSU-GXU.03 -บันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอโครงการ

MSU-GXU.03 -บันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอโครงการ (51.0 KiB, 17 downloads)