ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “ก้าวทันโลกด้วยมาตรฐานการวิจัย Thailand 4.0”

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศร่วมกันจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 Thailand Research Expo 2019” ระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรมด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในการนี้ วช. ได้กำหนดให้มีการเสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “ก้าวทันโลกด้วยมาตรฐานการวิจัย Thailand 4.0” ในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารแนบ

งานเสวนาวิชาการการวิจัย (597.6 KiB, 82 downloads)