ขอเชิญเข้าร่วมอบรมภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 Thailand Research Expo 2019

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศร่วมกันจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 Thailand Research Expo 2019” ระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรมด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2562 หากไม่สามารถลงทะเบียนทันตามวันเวลาที่กำหนดสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารแนบ

thailand research expo 2019 (654.5 KiB, 45 downloads)