อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักวิจัย “Researcher Connect”

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ ปริติช เคานซิล จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักวิจัย “Researcher Connect” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการ เทคนิคด้านการสื่อสารและนำเสนอโครงการ ผ่านกระบวนการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักร ภายใต้มาตรฐานหลักสูตรเดียวกับหลักสูตรของ บริติช เคานซิล สหราชอาณาจักร เพื่อยกระดับการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการวิจัยไทยไปสู่ระดับนานาชาติ โดยผู้เข้าอบรมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. เป็นอาจารย์หรือนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์การวิจัยหลังจบปริญญาเอกไม่เกิน 5-10 ปี
  2. ทำงานเต็มเวลาในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยในประเทศไทย
  3. มีความสามารถภาษาอังกฤษในระดับ B2 หรือเทียบเท่า IELTS 5.5
  4. มีโครงการที่จะสมัครรับทุนงานวิจัย (ในระดับประเทศ/หรือนานาชาติ)

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 มกราคม 2562 ที่เว็บไซต์ของบริติซ เคานซิล หรือ https://bit.ly/2A2Pi4v