ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 3 อัตรา

กองส่งเสริมการวิจัย และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 3 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารแนบ

20181220113451098 (1.1 MiB, 170 downloads)