สัมภาษณ์พิเศษ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (E-book)

E-Book สัมภาษณ์พิเศษ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คลิกที่ภาพหรือดาวน์โหลด

Surasak (4.3 MiB, 295 downloads)