เอกสารเผยแพร่

NewsLetter Division Of Research Facilitation and Dissemination (DRFD) Mahasarakham University Vol.3 No.3 (July – September 2016)
NewsLetter Division Of Research Facilitation and Dissemination (DRFD) Mahasarakham University Vol.3 No.4 (October – December 2016
Newsletter Division of Research Facilitation and Dissemination (DRFD) Mahasarakham University Vol. 3 No.2 (April – June 2016)
Research Prospectus 2015
จดหมายข่าว กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2559)
จดหมายข่าวกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
บันทึกแจ้งเวียนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ฯ และผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ประจำปี พ.ศ. 2559
แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *