ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ “The Middleton Foundation for Ethical Studies Global Fellowship” รุ่นที่ 6

ศูนย์ประสานงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้ความร่วมมือกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยออสโล ประเทศนอร์เวย์ มหาวิทยาลัยนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น และ SIDCER-FERCAP Foundation Thailand ร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ “The Middleton Foundation for Ethical Studies Global Fellowship” รุ่นที่ 6 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หากสนใจโปรดส่งใบสมัครเข้าร่วมอบรมมายัง ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา เลขานุการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฝึกอบรม MFES-GF ได้ที่ Email : psupatra@kku.ac.th เบอร์โทร 0815452115 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 ติดต่อศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มนุษย์ โทร. 043-203331 , 089-7141177