ประชาสัมพันธ์อบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้วย ศุนย์ประมานงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัด “โครงการอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561”  ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 โดยท่านที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้าย

 

เอกสารแนบ

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย (373.8 KiB, 51 downloads)