กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย

ตามที่กลุ่มงานศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม สังกัด กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวใน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย กลุ่มงานศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม ได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกดังนี้
ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี คือ ไม่มีคนผ่านการสอบคัดเลือก

 

เอกสารแนบประกาศ

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย (373.8 KiB, 51 downloads)