ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ “แนวทางการปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรขั้นค้นและปฎิบัติการ”

ด้วยสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และศูนย์พันธุวิสวกรรมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ “แนวทางการปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรขั้นค้นและปฎิบัติการ” ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่  045-353042 หรือ Rec55ubu@gmail.com

เอกสารแนบ

ขอแจ้งผลการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัย-ประจำปี-2561-ครั้งที่-6 (246.6 KiB, 21 downloads)