ประมวลภาพ โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ปีที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำผลงานทางวิชาการ

โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ปีที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำผลงานทางวิชาการ วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม