กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย

ด้วยกลุ่มงานศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรไหม สังกัด กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มีความประสงค์รับสมัครบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2561 โดยท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

 

เอกสารแนบ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย (133.7 KiB, 122 downloads)