กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน (อาจารย์ณัฐ ธัชยะพงษ์) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการงิชาการได้ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน (อาจารย์ณัฐ ธัชยะพงษ์) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการนี้มี นางฉวีวรรณ อรรคเศรษฐัง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ และบุคลากรกองส่งเสริมหารวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนคณะดูงานจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร