กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัว ศ.ดร.ไพโรจน์ ประมวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและครอบครัว