ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561 “พัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561 “พัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Development Administration towards Sustainable Development)  ในวันที่  30  มีนาคม  2561  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรฺ์  หมดเขตลงทะเบียนวันที่  27  มีนาคม  2561  รายละเอียดเพิ่มเติม http://conference.nida.ac.th/conference61/