เชิญเข้าร่วมโครงการ “การอบรมจริยธรรมการวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการร่วมมือกับ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการจชต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการจัดโครงการ เรื่อง “การอบรมจริยธรรมการวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ.ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่านที่มีความประส่งจะเข้าร่วมโครงการสามารถดาวโหลดแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ ตามเอกสารแนบท้ายได้ตั้งแต่วันที่ 22-27 กุมภาพันธ์ 2561 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 043-754416 เบอร์ภายใน 1755 (ผู้ประสานงาน คุณวราภรณ์)

 

เอกสารแนบท้าย

แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ (122.5 KiB, 40 downloads)

กำหนดการ (112.6 KiB, 41 downloads)

โครงการจัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (178.4 KiB, 34 downloads)