กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ท่านที่สนใจสามารถจัดส่งเอกสารเข้าร่วมโครงการ ถายในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น. และสามารถดาวน์โหลดเอกสารการขอรับทุนได้ที่ตามไฟล์แนบด้านล่าง

เอกสารแนบท้าย

ประกาศหลักเกณฑ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า-2561 (839.1 KiB, 196 downloads)