กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวใน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกดังนี้

ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ คือ

  1. นางสาวมนัสนันส์ หาญนรงค์
  2. นางสาวสิรยา เพชสังหาร

โดยให้ผ่านผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวรับการบรรจุที่สำนักงาน ในวันที่ 3-11 มกราคม 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบประกาศ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (330.3 KiB, 55 downloads)