กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวใน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกดังนี้

ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี คือ นางสาวพัชรนัน ศรีจันทร์

 

โดยให้ผ่านผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวรับการบรรจุที่สำนักงาน ในวันที่ 3-11 มกราคม 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบประกาศ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (332.0 KiB, 21 downloads)