กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย

ตามที่กลุ่มงานศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม สังกัด กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวใน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย กลุ่มงานศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม ได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกดังนี้

ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี คือ นางสาวปัทมา จันทาศรี

สำรองอันดับที่ 1  คือ นางสาวกมลชนก อาจหาญ

โดยให้ผ่านผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวรับการบรรจุที่สำนักงาน ในวันที่ 3-5 มกราคม 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบประกาศ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย (649.2 KiB, 38 downloads)