ประชาสัมพันธ์ ผู้มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วช. และ ม.มหาสารคาม

Read more