Daily Archives: November 24, 2020

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย​ ครั้งที่​ 2​/2564​ หัวข้อ “แนวทางการขอรับจัดสรรทุนจาก สกสว. ปี 2564–2565”

เมื่อวันที่​ 24​ เดือนพฤศจิกายน​ พ.ศ.2563​ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม AR-201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ​ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม​ ได้มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย​ ครั้งที่​ 2​/2564​ ในหัวข้อ “แนวทางการขอรับจัดสรรทุนจาก สกสว. ปี 2564–2565” อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รองศาสตราจารย์ประยุกต์ ศรีวิไล)​ ได้กล่าวต้อนรับ ท่านวิทยากร​และผู้เข้าร่วมโครงการ​ พร้อมทั้งกล่าวเปิดโครงการ​ โดยมีศาสตราจารย์อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง (รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) กล่าวรายงาน​ จากนั้นท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม​ ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ​ 2​ รางวัล​ คือ​ 1.​ รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น​ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ (รองศาสตราจารย์​เบญจพร บุราณรัตน์​ คณะแพทยศาสตร์)​ และ​ 2.​ รางวัลผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น​ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ (ศาสตราจารย์ไพโรจน์​ ประมวล​ คณะวิทยาศาสตร์)​ โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย​ ครั้งที่​2/2564 มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ... Read More »