Daily Archives: มกราคม 11, 2019

ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562

ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจ ... Read More »

อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักวิจัย “Researcher Connect”

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ ปริติช เคานซิล จัดอบร ... Read More »